Umowa między członkiem zarządu spółki a spółką kapitałową

W przypadku umów zawieranych pomiędzy spółką kapitałową a członkiem zarządu takiej spółki, ogólne zasady reprezentacji ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym nie obowiązują, a błędne określenie reprezentacji spółki w umowie może prowadzić do jej nieważności. W jaki zatem sposób zawrzeć skuteczną i ważną umowę pomiędzy członkiem zarządu spółki a spółką, w której to zarządzie dana osoba zasiada? Kiedy zachodzi potrzeba zawarcia […]

Zmiana nazwy spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.)

Nazwa spółki jest niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania spółki. To ona staje się najczęściej główną wizytówką firmy, jej marką rozpoznawalną na szeroko pojętym rynku, przez klientów i kontrahentów. Przychodzą jednak takie sytuacje, gdy zachodzi potrzeba zmiany nazwy. Jak to zrobić i dlaczego jest to istotne z prawnego punktu widzenia?