Pomyłka w zgłoszeniu wierzytelności – jak sprostować zgłoszenie do syndyka?

Według obowiązujących przepisów zgłoszenie wierzytelności w stosunku do upadłej spółki lub osoby fizycznej dokonywane jest niemal w całości za pośrednictwem systemu elektronicznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Co  jednak w przypadku, gdy zgłaszając wierzytelność popełniliśmy błąd przy wypełnianiu formularza – wpisaliśmy błędny numer rachunku bankowego wierzyciela, błędnie wyliczoną wysokość odsetek albo okres, za który należne są odsetki?

Postępowanie upadłościowe – termin na zgłoszenie wierzytelności

W jednym z wcześniejszych wpisów wskazywaliśmy, że termin na zgłoszenie wierzytelności jest ściśle określony – wynosi on 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nie oznacza to jednak, że zgłoszenie wierzytelności w późniejszym czasie całkowicie przekreśla możliwość odzyskania pieniędzy od upadłego wierzyciela (spółki, czy osoby fizycznej). Wiąże się to jednak z pewnymi negatywnymi konsekwencjami dla „spóźnionego wierzyciela”.

Więcej o tym we wpisie: Termin na zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności w formie elektronicznej czy papierowej?

Obecne przepisy stosują rozróżnienie w stosunku do obowiązującej formy zgłoszenia wierzytelności w zależności od tego, z jaką wierzytelnością mamy do czynienia. Wierzyciel nie ma możliwości swobodnego wyboru formy zgłoszenia swojej wierzytelności. W większości przypadków możemy przyjąć jednak, że  w przypadku stosunków B2B konieczne jest zgłoszenie wierzytelności w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

Więcej o formie zgłoszenia wierzytelności we wpisie: Forma zgłoszenia wierzytelności do syndyka.

Sprostowanie zgłoszenia wierzytelności do syndyka

Jeżeli podczas wypełniania elektronicznego formularza podczas zgłaszania wierzytelności do syndyka za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych popełniliśmy błąd – np. w zakresie wysokości należnych odsetek, okresu, za który odsetki są należne, adresu wierzyciela, czy nawet nie dołączyliśmy dowodów niezbędnych do stwierdzenia istnienia wierzytelności – nic straconego. Takie podpisane i wysłane zgłoszenie, przynajmniej do czasu upływu ustawowego terminu do zgłoszenia wierzytelności, możemy w prosty sposób sprostować.

Aby sprostować złożony wniosek musimy odnaleźć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (po zalogowaniu się) wysłany przez nas wniosek oraz wybrać akcję „skoryguj”. Opcja ta spowoduje wygenerowanie pisma o nazwie „zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – KOREKTA”. Nie musimy uzupełniać w całości pisma od nowa, a wystarczy jedynie, że poprawimy je w błędnym zakresie. Należy jednak pamiętać o tym, że taką korektę należy podpisać elektronicznie i wysłać jak poprzedni wniosek.

Obrazek poniżej określa położenie opcji „skoryguj” w systemie KRZ.

Warto pamiętać, że zgłoszenia wierzytelności można dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. W przypadku problemów ze zgłoszeniem – zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , ,
1 wzmianki do “Pomyłka w zgłoszeniu wierzytelności – jak sprostować zgłoszenie do syndyka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *