Umowa między członkiem zarządu spółki a spółką kapitałową

W przypadku umów zawieranych pomiędzy spółką kapitałową a członkiem zarządu takiej spółki, ogólne zasady reprezentacji ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym nie obowiązują, a błędne określenie reprezentacji spółki w umowie może prowadzić do jej nieważności. W jaki zatem sposób zawrzeć skuteczną i ważną umowę pomiędzy członkiem zarządu spółki a spółką, w której to zarządzie dana osoba zasiada? Kiedy zachodzi potrzeba zawarcia […]